DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN

STTHỌ  VÀ TÊNCHỨC VỤẢNH ĐẠI DIỆNGHI CHÚ
1Nguyễn Chí TạoChủ tich  
2Võ Quốc ViệtPhó chủ tịch  
3Lý Thanh HiếuUV BCHCĐ  
4Nguyễn Thị Kim ThủyUV BCHCĐ  
5Lương Thùy TrangUV BCHCĐ  
6Phan Thị Ngọc ThuUV BCHCĐ